REKO rullar på.

Och vi kommer rullande i vår fina bil, oftast med Anna bakom ratten. REKO Västerås https://www.facebook.com/groups/rekovasteras/ REKO Eskilstuna https://www.facebook.com/groups/rekoeskilstuna/ REKO Arboga https://www.facebook.com/groups/rekoarboga REKO Köping https://www.facebook.com/groups/2662780720500306

Läs mer

REKO växer!

REKO växer, i skrivande stund har vi kommit med i REKO-ringarna i både Arboga och Köping. Ringarna har bestämt gemensam dag, vilket betyder att vi kommer till Arboga först för att sedan avsluta i Köping. Utlämningarna kommer ske varannan tisdag, med start i dag tisdagen den 19 maj 2020.

Läs mer

REKO Västerås & Eskilstuna

Tisdagen den 7 januari 2020 träffar du oss på parkeringen utanför Vallby Friluftsmuseum i Västerås. Lägg den beställning på REKO Västerås Facebookgrupp. REKO Eskilstuna har utlämning torsdagen den 9 januari 2020 på Strömsholmen i Eskilstuna. Läs mer om vårt utbud och beställ på deras Facebooksida.

Läs mer