REKO växer!

REKO växer, i skrivande stund har vi kommit med i REKO-ringarna i både Arboga och Köping. Ringarna har bestämt gemensam dag, vilket betyder att vi kommer till Arboga först för att sedan avsluta i Köping.

Utlämningarna kommer ske varannan tisdag, med start i dag tisdagen den 19 maj 2020.